banner
olsavica.sk  
 
  Valné
    zhromaždenie
 
  Spoločenská
    zmluva
 
  Zoznam
    nehnuteľností
 
  Mapa  
  PKV 47  
  Zákonný článok  
 
Valné zhromaždenie


VZ 28.4.2019 + 12.5.2019 + 4.6.2019

Výsledky volieb do volených orgánov (PDF)
Výsledky hlasovania na VZ (PDF)